PRIMARIA COMUNEI PERSINARI

Judetul Dambovita

PREZENTARE LOCALA

    Comuna Persinari se intinde pe o suprafata de 1679 ha, care este structurata astfel:
 • teren arabil - 1143 ha;
 • pasuni - 394 ha;
 • teren intravilan - 142 ha.
    Comuna Persinari are in componenta sa satul Persinari care este si sat de resedinta de comuna.
    Comuna Persinari se afla situata in campia inalta Titu - Targoviste, parte componenta a Campiei Romane, in partea centrala a judetului Dambovita, la o distanta de 20 km de municipiul Targoviste si la o distanta de 20 km de orasul Titu, pe soseaua care leaga municipiul Targoviste de orasul Titu (DJ 721), sosea asfaltata in anii 1973 - 1974 care traverseaza comuna prin centru.
    Comuna este asezata aproape de cursul raului Dambovita care traverseaza localitatea pe o lungime de aproximativ 6 km. Pe cursul acestui rau, in partea de nord a comunei, in anii 80 s-a construit un baraj cu lac de acumulare.
    Prin partea de vest a comunei curge paraul Nucitel care se indreapta spre valea Dambovitei.
    Ca resedinta de comuna, satul Persinari este amplasat la o distanta de 20 km fata de municipiul Targoviste, al o distanta de 7 km fata de comuna Vacaresti, la o distanta de 3 km fata de comuna Gura Sutii, la o distanta de 10 km fata de comuna Nucet, la o distanta de 5 km fata de comuna Lucienisi la o distanta de 3 km fata de comuna Raciu.
    Determinarea colectivitatii asupra careia se exercita autoritatea consiliului local si a primarului, date privind infiintarea acesteia, prima atestare documentara, evolutia istorica:
    Prima atestare documentara scrisa a satului Persinari dateaza din anul 1774 cand Divanul Tarii Romanesti da ordin Manastirii Nucetu si ispravnicilor judetului Dambovita sa oblige pe locuitorii de pe mosia Persinari sa faca claca si sa plateasca dijma cuvenita.
    Se pare ca satul, ca asezare umana, are radacini mult mai vechi, dovada fiind tezaurul dacic din piese de aur, din epoca tarzie a bronzului, descoperit in anul 1964, pe islazul satului si care se afla la Muzeul de Istorie din Bucuresti, in sala "Tezaur". Tezaurul confirma aparitia unor centre metalurgice locale importante, piesele ce il alcatuiesc prezentand stadiul premonetar - epoca bronzului. Langa paraul Nucitel, ce curge la apus de asezarea actuala a satului, s-au descoperit urmele unei asezari din aceeasi epoca a bronzului, si anume o asezare civila rurala, fortificata cu val si sant de aparare pe latura de vest. Solul castaniu din zona atesta existenta anterioara a unei paduri sesizata si cartografic pana la sfarsitul secolului al XIX - lea.
    In documentele vechi apar doua denumiri si anume: Tabara de Jos si Tabara de Sus ceea ce corespunde cu ipoteza ca satul ar fi avut mai intai o vatra pe malul stang al raului Dambovita. In anul 1697, la 21 Ianuarie, o parte din mosia Tabara de Jos (trei funii de mosie) este vanduta de Neagoe Izbasa lui Ienache Vacarescu. Mai exista o ipoteza potrivit careia locuitorii de pe malul stang al Dambovitei au fost mutati de boier pe deal datorita faptului ca erau deseori inundati sau din dorinta acestuia de a avea cat mai mult teren arabil.
    Denumirea satului Persinari apare pentru prima oara in documente scrise in anul 1774. Se presupune ca satul si-ar fi luat denumirea de la o livada cu piersici ce exista in aceasta zona, sau de la numele unui boier ce a trait in aceasta zona si care se numea Stan Persinaru.
    Istoria satului este legata de framantarile taranimii din judetul Dambovita din anii 1524, 166, 1618, 1624, 1629.
    Parohia Persinari se poate spune ca dateaza inca dinainte de 1700, ceea ce determina aceasta afirmatie este indicatia cuprinasa in cartografia din anul 1810 a judetului Dambovita, pag. 48, nr 88, unde se vorbeste despre satul Persinari, are facea parte din plasa Vacarestilor , spunandu-se: "Biserica veche de zid, cu hramul Sf Ioan, cu toate podoabele si vesmintele si cartile toate; 209+27 case; 360+41 suflete barbati; 402+62 suflete femei, romani si tigani". Deci, daca la 1810, biserica era veche de zid, se poate trage usor concluzia ca satul exista inca inainte de a se zidi biserica de zid, chiar inainte de 1700. Prima biserica a satului ridicata pe o colina catre centrul satului, pe malul raului Dambovita, a fost terminata in anul 1794 in timpul domniei lui Alexandru Moruzzi.
    Astazi exista un singur sat, compact, dar pana in anul 1831, anul Regulamentului organic, existau doua sate: Persinari propriu-zis, care se intindea pe malul raului Dambovita, aproape de locul unde exista astazi satul si o grupare mai putin numeroasa asezata langa apa Sutei, la apus de Persinari, la o distanta de aproximativ 3 km, acei locuitori fiind numiti "suteni". Aceasta grupare avea chiar biserica si cimitir proprii, ale caror urme se puteau distinge in jurul anului 1900. "Scosi la linie", adica adusi in noul sat Persinari, biserica si cimitirul sutenilor s-au degradat si s-au distrus in timp.
    In situatia de clacasi, locuitorii celor doua sate puteau fi usor mutati de pe o mosie pe alta: pe mosia Vacarestilor, apoi pe proprietatea Balenilor, asa cum reiese din tabela de improprietarire din 1864, unde proprietari sunt trecuti Balenii. In anul 1872, pe mosia Persinari era proprietar Lazar Calnideriu, iar in 1910 Noul proprietar era Anton Ionescu, care a contribuit efectiv la ridicarea noii biserici pe locul celei vechi.
    Desi satul este foarte vechi, compus la inceput din doua asezari, pozitia lui actuala este de data mai recenta, datand din vremea Regulamentului organic - 1831.
    Pana in anul 1968, satul a avut o perioada indelungata statutul de comuna. In anul 1968, prin aplicarea Legii noii impartiri teritoriale, comuna Persinari s-a desfiintat si s-a unificat cu comuna Vacaresti si satele Bungetu si Bratestii de Jos, devenind comuna Vacaresti.
     In urma referendumului local organizat la data de 25 septembrie 2002 si conform Legii nr. 561/2004 s-a infiintat comuna Persinari prin reorganizarea comuna Vacaresti.

    Localitatea de resedinta
    localitatea de resedinta a comunei Persinari este satul Persinari.

    Autoritatile administratiei publice locale, sediul acestora:
    Ca mod de organizare, autoritatile administratiei publice locale prin care se realizeaza autonomia locala in comuna sunt:
 • Consiliul Local al comunei Persinari, ca autoritate deliberativa, care are in componenta sa un numar de 11 consilieri locali;
 • Primarul comunei Persinari, ca autoritate executiva.
    Ambele autoritati isi desfasoara activitatea in aceeasi cladire si anume fosta cladire a Caminului Cultural aflata in centrul satului de resedinta Persinari pe strada Principala.
   
    Caile de comunicatii existente si categoria acestora:
    Comuna este traversata de D.J. 721 Targoviste - Titu pe o lungime de 8 km. De asemenea exista doua drumuri comunale si anume D.C. 64 A - 2.600 km si D.C. 64 B - 3.700 km celelalte drumuri fiind drumuri comunale de interes local - 2 km.
    Satul este asezat pemai multe coline, la sud si la est de sat incepand campia, de-a lungul drumului judetean 721 - strada Principala, cu aceasta fiind doua linii paralele ce formeaza D.C. 64 B - strada Tineretului si strada Scolii, fiind intretaiate de alte 5 linii mai scurte de la rasarit la apus. Din reteaua stradala mai fac parte strazile Varnitei, Negustorilor, Belsugului, Constructorilor, Bisericii, Eroilor, Dambovitei.

    Date privitoare la principalele institutii din domeniul educatiei, culturii, sanatatii, asistentei sociale, presei, radioului, televiziunii si altele asemenea:
 • Unitati de invatamant: o gradinita cu program redus, la care functioneaza doua grupe de prescolari si anume grupa mica si grupa pregatitoare; o Scoala cu clasele I - VIII, care are 7 sali de clasa fiind scolarizati aproximativ 350 de elevi;
 • Unitati de cultura: un camin cultural;
 • Unitati sanitare: un dispensar uman cu 2 medici de familie si 3 cadre saniatre cu studii medii si o farmacie;
 • Unitati de cult: o biserica ortodoxa cu 2 preoti si 1 dascal si o casa de cult adventist.
    Principalele functiuni economice, capacitati de productie diversificate din sectorul secundar, tertiar, precum si din agricultura

     Ocupatia de baza a locuitorilor comunei Persinari este agricultura, cresterea animalelor si comercializarea de cereale, sare, var si animale. Principalele produse agricole care se obtin de locuitorii comunei sunt graul, porumbul, orzul, ovazul dar si legumele si fructele. Cetatenii din comuna Persinari detin aproximativ 30 de autocamioane de mare tonaj, 450 de camionete ARO, 150 de autoturisme.
    Pe raza comunei Persinari isi desfasoara activitatea un numar de 70 de agenti economici.
    De asemenea, pe teritoriul localitatii se afla Directia Apelor Arges-Vedea, cu sediul la acumularea Persinari care are in administrare barajul de pe raul Dambovita si cea mai mare parte din digul acestui baraj.

    Serviciile publice existente:
    In satul Persinari se afla o farmacie cat si o centrala telefonoca Romtelecom care deserveste 154 de abonati.
    Satul Persinari beneficiaza de televiziune prin cablu, asigurata de S.C. Minisat S.R.L.
    Gospodariile din comuna Persinari sunt racordate la reteaua de energie electrica.
    In comuna Persinari functioneaza un serviciu de paza.
    Colectarea, transportul si depozitarea deseurilor menajere este efectuata de catre S.C. Prescom Targoviste.
    De asemenea locuitorii comunei care detin animale pot sa le duca la pasunat pe islazul comunel care se afla in administrarea primariei.

    Patrimoniul public si privat al comunei Persinari componenta si intinderea acestuia vor fi efectuate conform inventarierii, care va fi aprobata de catre consiliul local si pulicate in Monitorul Oficial al Romaniei, conform prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia precum si Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare, in urma incheierii protocolului dintre comuna Persinari si comuna Vacaresti, care se va constitui anexa la prezentul statut.

    Partide politice si sindicate, care isi desfasoara activitatea din comuna Persinari:
    Partide politice: Partidul Social Roman; Partidul Romania Mare; Partidul Democrat; Partidul National Liberal; Partidul Conservator Roman; o organizatie sindicala a invatamantului si o organizatie sindicala la acumulare Persinari.

    Art. 6 - Potrivit prevederilor Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - sectiunea a IV - a - "Reteaua de localitati", comuna Persinari este unitatea administrativ - teritoriala de rangul IV.

    Art. 7 - Autoritatile administratiei publice locale sunt:
 • Consiliul Local al comunei Persinari, autoritate deliberativa, care are in componenta sa un numar de 11 consilieri locali, cu urmatoarea structura politica: P.S.D. - 7 consilieri, Alianta D.A.P.N.L. - P.D. - 2 consilieri locali, P.R.M. - 1 consilier local si P. Conservator Roman (P.U.R.) - 1 consilierlocal, cu sediul in cladirea fostului camin cultural, in centrul comunei pe strada Principala.
 • Institutia executiva a Primarului, cu sediul in cladirea fostului camin cultural, in centrul comunei pe strada Principala; Data constituirii Consiliului Local al comunei Persinari este data de 14 Aprilie 2005.
 • Art. 8 - Persoanele nascute in comuna, la implinirea varstei de 18 ani, titlu si certificatul de fiu/fiica al/a comunei in cadrul unei festivitati care se organizeaza prin grija primarului localitatii.
 • Art. 9 - Persoanelor fizice romane sau straine care aduc o contributie deosebita pe plan economic, politic, social, cultural sau altor persoane importante, reprezentative pentru comuna Persinari li se vor conferi titlul de "Cetatean de Onoare al comunei Persinari", in urma emiterii unei dispozitii de catre primarul localitatii, in cadrul unei festivitati ce se va organiza prin grija primarului localitatii. Acest titlu este pierdut sau retras atunci cand persoana caruia i s-a conferit acest titlu aduce atingere intereselor localitatii prin activitatea desfasurata si/sau prin comportament.
 • Art. 10 - Locuitorii comunei Persinarivor fi consultati, in conditiile, prin referendum, asupra problemelor de interes deosebit din comuna, probleme ce vor fi apreciate de catre consiliul local ca fiind de un interes deosebit astfel incat sa se impuna consultarea prin referendum local a locuitorilor, prin hotarare a consiliului local.
 • Art. 11 - Cetatenii comunei pot fi consultati si prin adunari cetatenesti organizate prin grija primarului localitatii.
  • Convocarea si organizarea adunarilor cetatenesti se va face de catre primar, la initiativa acestuia ori a unei treimi din numarul consilierilor locali in functie.
  • Convocarea adunarii cetatenesti se face prin aducerea la cunostinta publica a scopului, datei si locului unde urmeaza sa se desfasoare aceasta.
  • Adunarea cetateneasca este valabil constituita in prezenta majoritatii reprezentantilor familiilor si adopta propuneri cu majoritatea celor prezenti.
  • Propunerile se consemneaza intr-un proces-verbal si se inainteaza primarului, care le va supune dezbaterii consiliului local in prima sedinta, in vederea stabilirii modalitatilor concrete de realizare si finantare, daca este cazul.
  • Solutia adoptata de consiliul local se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului localitatii.
 • Art. 12 - Potrivit legii, patrimoniul comunei Persinari este alcatuit din bunurile mobile si imobile aflate in proprietatea publica si in proprietatea privata ale comunei Persinari, precum si din drepturile si obligatiile cu caracter patrimonial.
  • Bunurile care apartin comunei Persinari sunt supuse inventarierii anuale, in termen de 60 de zile de la data depunerii situatiilor financiare anuale.
  • Inventarul bunurilor comunei Persinari se constituie intr-o anexa la statut, care se actualizeaza anual.
  • Cresterea sau diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificata pentru fiecare caz in parte, prin note explicative anexate la inventar.
 • Art. 13 - Bunurile aflate in proprietatea publica a comunei, precum si cele aflate in proprietatea privata a comunei, pot fi date in administrarea regiilor autonome si institutiilor publice, pot fi concesionate ori inchiriate in conditiile legii sau pot fi atribuite in folosinta gratuita pe termen limitat persoanelor juridice fara scop lucrativ care desfasoara activitati de binefacere sau de utilitate publica ori serviciilor publice.
  • Consiliul local hotaraste cu privire la cumpararea unor bunuri ori la vanzarea bunurilor aflate in proprietate privata a comunei, in conditiile legii.
  • Vanzarea, concesionarea si inchirierea se fac prin licitatie publica.
  • Bunurile proprietate privata pot fi instrainate in conditiile legii, instrainarea facandu-se cu aprobarea consiliului local, care va tine seama de importanta obiectivelor de realizat pentru fiecare caz in parte.
 • Art. 14 - In vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, proiecte de interes public local, precum si de stabilire a unor relatii de parteneriat cu alte unitati administrativ teritoriale din alte tari, consiliul local va hotara cu privire la cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine, cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali.
 • Art. 15 - Comuna se poate asocia sau coopera cu alte localitati din tara sau strainatate, pentru realizarea unor activitati de interes comun.
 • Art. 16 - Comuna Persinari va avea insemn specific "spice de grau, strugure, stiulete de porumb, trei monede de aur, doua sabii, balanta, caruta cu cai si o mica hidrocentrala", simbol a tezaurului descoperit in comuna, a principalelor activitati desfasurate de locuitorii comunei Persinari si a faptului ca pe teritoriul comunei se afla barajul de acumulare de pe raul Dambovita.