PRIMARIA COMUNEI PERSINARI

Judetul Dambovita

LEGEA 544/2001» Raport de evaluare a implementarii Legii Nr. 544/2001 - in anul 2012
» Raport de evaluare - a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2018
» Hotarare nr. 123/07.02.2002 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001
» Lege nr. 544/12.10.2001 - privind liberul acces la informatiile de interes public