PRIMARIA COMUNEI PERSINARI

Judetul Dambovita

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul local al comunei Persinari, judetul Dambovita are urmatoarea componenta:
 • Primar: Bunea Marian - PSD
 • Viceprimar: Toma Horea - PSD
 • Consilieri locali:
  • Banulescu Dan
  • Bunea Marin
  • Curtasu Cornel
  • Dan Marian
  • Dolanescu Ion Marian
  • Dragoi Valentin Mihai
  • Junghie Aurel
  • Lupu Marius
  • Tanase George
  • Toma Horia
  • Istrate Constantin
Fisiere:

» 2017
» HCL nr. 2/30.01.2017 privind validarea unui mandat de consilier local
» HCL nr. 3/30.01.2017 privind aprobarea Planului de lucrari de interes local, lucrari care urmeaza sa fie efectuate in anul 2017 [...]
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 2/2017
» HCL nr. 4/30.01.2017 privind aprobaera Programului de activitate pe anul 201 [...]
» HCL nr. 5/28.02.2017 privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul IV al anului 2016
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 5
» HCL nr. 8/28.02.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2017
» Anexa la HCL nr. 8/28.02.2017
» HCL nr. 9/28.02.2017 privind reactualizarea indicatorilor economici pentru proiectul [...]
» HCL nr. 10/28.02.2017 privind modificarea HCL nr. 48/27.10.2016 [...]
» HCL nr. 11/28.02.2017 privind aprobarea contributiei Consiliului Local Persinari la serviciile sociale [...]
» HCL nr. 12/07.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentri proiectul [...]
» HCL nr. 13/07.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul [...]
» HCL nr. 14/07.03.2017 privind aprobarea depunerii documentatiei in vederea preluarii obiectivului [...]
» HCL nr. 15/24.03.2017 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017 si estimari pentru 2018-2020
» Anexa la HCL nr. 15
» HCL nr. 16/29.03.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al Comunei PErsinari pentru perioada aprilie 2017-iunie 2017
» HCL nr. 17/29.03.2017 privind aprobarea unor cheltuieli pentru participantii la activitatile sportive
» HCL nr. 18/27.04.2017 privind aprobarea Planurilor pentru asigurarea resurselor financiare, materiale si umane necesare situatiilor de urgenta pentru anul 2017
» HCL nr. 19/27.04.2017 privind aprobarea prelungirii valibilitatii Planului urbanistic General al comunei Persinari si a regulamentului de urbanism aferent
» HCL nr. 20/31.05.2017 privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul I al anului 2017
» Anexa la HCL nr. 20
» HCL nr. 21/31.05.2017 privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si reprezentare
» HCL nr. 22/31.05.2017 privind limitarea tonajului autovehiculelor pe DC 64A Persinari-Raciu, pe teritoriul comunei Persinari
» HCL nr. 23/31.05.2017 privind stabilirea agentilor economici ce vor fi cuprinsi in Programul de aprovizionare cu produse alimentare si nealimentare in caz de mobilizare sau razboi
» HCL nr. 24/30.06.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al Comunei Persinari pentru perioada iulie 2017-septembrie 2017
» HCL nr. 25/30.06.2017 privind revocarea HCL nr. 22/31.05.2017 [...]
» HCL nr. 26/30.06.2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Persinari [...]
» HCL nr. 27/31.07.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al Comunei Persinari [...]
» HCL nr. 28/31.07.2017 privind modificarea si completarea HCL nr. 56/22.12.2016 [...]
» HCL nr. 29/31.07.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul III anul 2017
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 29/31.07.2017
» HCL nr. 30/31.07.2017 privind modificarea HCL nr. 42/29.09.2016 [...]
» HCL nr. 31/31.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual [...]
» HCL nr. 32/29.08.2017 privind reactualizarea Comisiei speciale pentu intocmirea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Persinari
» HCL nr. 33/29.08.2017 privind modificarea HCL nr. 18/27.04.2017 [...]
» Anexa la HCL nr. 33
» HCL nr. 34/29.08.2017 privind modificarea HCL nr. 31/31.07.2017 [...]
» HCL nr. 35/29.08.2017 privind aprobarea amplasarii si edificarii soclului pentru sustinerea bustului artistului liric Ion Dolanescu
» HCL nr. 36/31.08.2017 privind completarea "Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul Public al comunei Persinari"
» HCL nr. 37/28.09.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al Comunei Persinari pentru perioada octombrie 2017-decembrie 2017
» HCL nr. 38/28.09.2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Persinari in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Persinari
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012
» 2011
» 2010
» 2009
» 2008
» 2007