PRIMARIA COMUNEI PERSINARI

Judetul Dambovita

EVENIMENTE Anunt privind sedinta publica din data de 30.10.2012

» Inapoi Anunt privind sedinta publica din data de 30.10.2012 09.11.2012 ROMÂNIA JUDEŢUL DÂMBOVIŢA PRIMĂRIA COMUNEI PERŞINARI Nr. .............../……..2012 A N U N Ţ PRIVIND ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE 30.10.2012 În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art.7 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică se aduce la cunoştinţa publică: ÎN DATA DE 30.10.2012, ORELE 15.30, LA SEDIUL PRIMĂRIEI COMUNEI PERŞINARI, VA AVEA LOC ŞEDINŢA PUBLICĂ ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PERŞINARI . PE ORDINEA DE ZI SUNT ÎNSCRISE URMĂTOARELE PROIECTE DE HOTĂRÂRE: 1.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA UNOR VIRĂRI DE CREDITE DE LA UN CAPITOL LA ALTUL ÎN CADRUL BUGETULUI LOCAL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL COMUNEI PERŞINARI; 2.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUŢIE AL BUGETULUI LOCAL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ŞI AL BUGETULUI DE VENITURI PROPRII ŞI SUBVENŢII PE TRIMESTRUL III AL ANULUI 2012; 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA PROGRAMULUI DEFINITIV AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2012; 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA INDICATORILOR ECONOMICI AI INVESTIŢIEI „MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA PERŞINARI”; 5.DIVERSE. PRIMAR, Marian BUNEA