PRIMARIA COMUNEI PERSINARI

Judetul Dambovita

PROIECTE DE HOTARARE

    * Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader (http://www.adobe.com)

» Raport privind transparenta decizionala - aferent anului 2010
» Proces Verbal incheiat la data de 28.05.2010 - privind initierea proiectelor de hotarare pentru luna Iunie 2010
» Anunt privind sedinta publica - din data de 27.04.2011
» Anunt si proiect de hotarare nr.1782/18.04.2011 - privind stabilirea suprafetelor pentru care Consiliul Local al Comunei Persinari va depune cerere de sprijin pe suprafata in Campania 2011 la A.P.I.A.
» Anunt si proiect de hotarare nr.1813/20.04.2011 - privind reorganizarea Consiliului Comunitar Consultativ si aprobarea Regulamentului Consiliului Comunitar Consultativ
» Anunt privind sedinta publica - din data de 31.05.2011
» Anunt si proiect de hotarare nr.2009/03.05.2011 - privind insusirea propunerii de concesionare a unui spatiu din cadrul Dispensarului Uman Persinari, in vederea deschiderii unui cabinet stomatologic
» Anunt si proiect de hotarare nr.2026/03.05.2011 - privind desemnarea persoanei care sa indeplineasca atributiile privind apararea impotriva incendiilor la nivelul comunei Persinari
» Anunt si proiect de hotarare nr.2031/03.05.2011 - privind aprobarea Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii de asistenta sociala
» Anunt si proiect de hotarare nr.2016/03.05.2011 - privind reorganizarea compartimentului de Asistenta Sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Persinari
» Anunt si proiect de hotarare nr.2146/09.05.2011 - privind aprobarea Codului Etic al personalului care ofera servicii sociale
» Anunt si proiect de hotarare nr.2336/20.05.2011 - privind imputernicirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Reabilitarea colectarii, transportului, depozitarii, prelucrarii deseurilor solide in jud. Dambovita" pentru virarea sumelor incasate de catre Electrica Furnizare Muntenia Nord SA [...]
» Anunt si proiect de hotarare nr.2363/23.05.2011 - privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor Generate de Situatiile de Urgenta la nivelul com. Persinari, jud. Dambovita, actualizat pe anul 2011
» Anunt si proiect de hotarare nr.2992/27.06.2011 - privind aprobarea Planului Strategic Local in domeniul asistentei sociale 2011-201
» Anunt si proiect de hotarare nr.3002/27.06.2011 - privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare al compartimentului de asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Persinari cu modificari si completari
» Anunt si proiect de hotarare nr.3332/30.06.2011 - privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar aferent trimestrului II anul 2011
» Anunt privind sedinta publica - din data de 25.10.2011
» Anunt si proiect de hotarare nr.4542/08.09.2011 - privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului din competenta de avizare si aprobare a Consiliului Local al com. Persinari, jud. Dambovita
» Anunt si proiect de hotarare nr.4593/13.09.2011 - privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice in comuna Persinari, jud. Dambovita
» Anunt si proiect de hotarare nr.4611/14.09.2011 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2012
» Anunt si proiect de hotarare nr.4977/29.09.2011 - privind dezmembrarea unei suprafete de 14.915mp teren intravilan curti constructii, situat in comuna Persinari, punct "Fost CAP"
» Anunt privind elaborarea de proiecte de hotarari nr.5105/04.10.2011 - privind aprobarea la propunerea domnului primar Marian Bunea a contului de incheiere a exercitiului bugetar aferent trimestrului III anul 2011
» Anunt si proiect de hotarare nr.6045/02.12.2011 - privind aprobarea listei achizitiilor publice care se intetioneaza a se efectua in anul 2012
» Anunt si proiect de hotarare nr. 6641/29.12.2011 - privind aprobarea Planului de lucrari de interes local, lucrari care urmeaza sa fie efectuate in anul 2012 de catre beneficiarii Legii Nr. 416/2001
» Anunt si proiect de hotarare nr. 6672/30.12.2011 - privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2012
» Anunt si proiect de hotarare nr. 104/04.01.2012 - privind insusirea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii apartinand patrimoniului comunei Persinari pe anul 2011
» Anunt privind sedinta publica - din data de 29.03.2012
» Anunt si proiect de hotarare nr. 984/17.02.2012 - privind stabilirea cuantumului orar al compensatiei banesti care se va acorda personalului voluntar din cadrul S.V.S.U. [...]
» Anunt si proiect de hotarare nr. 1089/23.02.2012 - privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor Generate de Situatiile de Urgenta la nivelul comunei Persinari, jud. Dambovita pe anul 2012
» Anunt si proiect de hotarare nr. 1628/20.03.2012 - privind reorganizarea Comisiei speciale pentru intocmirea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Persinari
» Anunt si proiect de hotarare nr. 1180/28.02.2012 - privind aprobarea montarii unei antene pe pilonul situat in comuna Persinari - punct Camin Cultural Persinari
» Anunt si proiect de hotarare nr. 1249/01.03.2012 - privind constituirea comisiei de analiza a cererilor adresate de cetateni privind scutirea/reducerea taxei de habitat pe anul 2012
» Anunt privind sedinta publica - din data de 26.04.2012
» Proiect de hotarare nr.1744/26.03.2012 - privind actualizarea Planului de Evacuare in situatii de urgente civile generate de dezastr
» Proiect de hotarare nr.1798/28.03.2012 - privind aprobarea Planurilor pentru asigurarea resurselor financiare, materiale si umane necesare situatiilor de urgenta pentru anul 2012
» Proiect de hotarare nr.1937/02.04.2012 - privind modificarile si completarile "Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Persinari"
» Anunt privind sedinta publica - din data de 29.05.2012
» Proiect de hotarare nr. 2359/2012 - privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli si al bugetului de venituri proprii si subventii pe trimestrul I al anului 2012
» Proiect de hotarare nr. 2423/27.04.2012 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Persinari pentru luna iunie 2012
» Anunt privind sedinta publica - din data de 31.07.2012
» Proiect de hotarare nr. 3468/03.07.2012 - privind aprobarea unor virari de credite de la un capitol la altul in cadrul bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2012
» Proiect de hotarare nr. 3501/04.07.2012 - privind insusirea variantei finale a proiectului de stema a comunei Persinari, judetul Dambovita
» Proiect de hotarare nr. 3549/06.07.2012 - privind desemnarea Primarului localitatii, domnul Bunea Marian, ca reprezentant al unitatii administrativ-teritoriale Persinari in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Reabilitarea colectarii, transportului, depozitarii, prelucrarii deseurilor solide in judetul Dambovita"
» Anunt 6973 - 2012 - privind elaborarea de proiecte de hotarari
» Anunt 7097 -2012 - privind elaborarea de proiecte de hotarari
» Minuta sedintei ordinare din data de 25.09.2012 -
» Proiect de hotarare nr. 6971 - 2012 - privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli si al bugetului de venituri proprii si subventii pe trimestrul II al anului 2012
» Raport nr. 6972 - 2012 - privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli si al bugetului de venituri proprii si subventii pe trimestrul II al anului 2012
» Raport de specialitate - 7096 - 2012 - privind aprobarea rectific─ârii bugetului local al comunei Persinari aferent anului 2012
» Referat de aprobare nr. 6970 - 2012 - privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli si al bugetului de venituri proprii si subventii pe trimestrul II al anului 2012
» Referat de aprobare - 7094 -2012 - privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Persinari aferent
» Anunt sedinta publica - din data de 30.10.2012
» Anunt si proiect de hotarare nr 7681/26.09.2012 - privind completarea programului definitiv al achizitiilor pentru anul 2012
» Proiect de hotarare nr. 8162/15.10.2012 - privind modificarea indicatorilor economici ai investitiei "Modernizare strazi in comuna Persinari"
» Proiect de hotarare nr 7658/26.09.2012 - privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli si al bugetului de venituri proprii si subventii pe trimestrul III al anului 2012
» Proiect de hotarare nr.7740 / 27.09.2012 - privind aprobarea unor virari de credite de la un capitol la altul in cadrul bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2012
» Anunt privind sedinta publica - din data de 19.11.2012
» Anunt si proiect de hotarare nr. 8458/2012 - privind privind aprobarea Programului cu etapele de realizare a obligatiilor privind asigurarea suprafetelor de spatiu verde in perioada 01.01.2013-31.12.2013
» Anunt si proiect de hotarare nr. 8643/2012 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2013
» Anunt si proiect de hotarare nr. 8664/2012 - privind reactualizarea Regulamentului Serviciului Public Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Consiliului Local al comunei Persinari
» Anunt si proiect de hotarare nr. 8677/2012 - privind acordarea de scutiri de la plata majorarilor de intarziere, datorate de catre contribuabili persoane fizice si juridice bugetului local al comunei Persinari
» Anunt si proiect de hotarare nr. 8715/2012 - privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe trim IV anul 2012
» Anunt si proiect de hotarare nr. 8736/2012 - privind stabilirea si aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2013
» Anunt privind elaborarea de proiecte de hotarari - nr. 9020/2012
» Proiect de hotarare privind aprobarea listei achizitiilor publice care se intentioneaza a se efectua in anul 2013 - nr. 8938/2012
» Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei datorata de comuna Persinari in calitate de membru asociat al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru anul 2012 - nr. 9016/2012
» Referat de aprobare - a proiectului de hotarare privind aprobarea Programului de activitate pe anul 2013
» Proiect de hotarare - privind modificarea HCL nr. 40/2012 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2013
» Proiect de hotarare - privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2013
» Proiect de hotarare - cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de lucrari de interes local, lucrari care urmeaza sa fie efectuate in anul 2013
» Referat de aprobare - a proiectului de hotarare privind imputernicirea domnului primar Bunea Marian in vederea semnarii declaratiei notariale pentru anularea unor numere cadastrale
» Referat - cu privire la proiectul de hotarare privind insusirea listei prevazuta de art. 8 alin. (3) din Legea nr. 416/2001
» Referat de aprobare - privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli si al bugetului de venituri proprii si subventii pe trimestrul IV al anului 2012
» Anunt - privind elaborare de protecte de hotarari
» Referat de aprobare - a proiectului de hotarare privind aprobarea Planurilor pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare situatiilor de urgenta pentru anul 2013
» Proiect de hotarare - privind insusirea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii apartinand patrimoniului comunei Persinari pe anul 2012
» Anunt privind sedinta publica - din data de 28.03.2013
» Referat de aprobare - a proiectului de hotarare privind reorganizarea Consiliului Stiintific al Bibliotecii Comunale Persinari
» Proiect de hotarare - privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si reprezentare
» Proiect de hotarare - privind aprobarea Programului definitiv al achizitiilor publice pe anul 2013
» Referat de aprobare - privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli si al bugetului de venituri proprii si subventii pe anul 2013, estimari 2014-2016
» Anexa - Buget
» Anunt - Nr. 2564/18.04.2013 privind sedinta publica din data de 25.04.2013
» Proiect de hotarare - Nr. 2261/04.04.2013 privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli si al bugetului de venituri proprii si subventii pe trim. I anul 2013
» Proiect de hotarare - Nr. 2303/05.04.2013 privind acordarea unor scutiri la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren, precum si de la plata majorarilor de intarziere aferente acestora, inclusiv pentru debitele restante beneficiarilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare
» Proiect de hotarare - privind stabilirea zonelor din comuna Persinari repartizate consilierilor locali ai comunei in vederea desfasurarii activitatii Consiliului Local Persinari
» Referat de aprobare - cu privire la proiectul de hotarare privind realocarea si reatribuirea in folosinta gratuita a spatiului de 23 mp. utilizat de Postul de Politie Persinari
» Anunt si proiect de hotarare nr.2735/26.04.2013 - privind proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local pentru perioada iunie-august 2013
» Anunt si proiect de hotarare nr.3182/23.05.2013 - privind insusirea variantei finale a proiectului de stema a comunei Persinari
» Anunt nr.3190/24.05.2013 - privind sedinta publica din data de 30.05.2013
» Referat si proiect de hotarare nr.3317/03.06.2013 - cu privire la proiectul de hotarare privind actualizarea Planului de lucrari de interes local, lucrari care urmeaza sa fie efectuate in anul 2013 de catre beneficiarii Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare
» REFERAT DE APROBARE - Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe trim III anul 2013
» RAPORT DE SPECIALITATE - Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe trim III anul 2013
» PROIECT DE HOTARARE - Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe trim III anul 2013
» Proiect Hotarare Organigrama - Anexe - Nr. 4020/12.07.2013
» Proiect de hotarare nr. 142/14.01.2022 - privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 si estimari pentru anii 2023-2025 -